SVB-2022-Entenrennen

17.09.2022: 18. Entenrenn des SV-Blatzheim auf dem Neffelbach.